Venture Capital

money

Historia funduszy venture capital

“Dostarczenie kapitału obarczonego ryzykiem zwykle w formie udziału w kapitale własnym, przedsiębiorstwom o wysokim potencjale wzrostu. Przedsiębiorstwo venture capital dostarcza wartości dodanej w postaci doradztwa w zakresie zarządzania i tworzenia strategii. Inwestycje charakteryzują się wysokim ryzykiem, które jest rekompensowane przez wysokie zyski kapitałowe, zwykle osiągane w średnim okresie”

Dr Niell Carlson z European Venture Capital Association

Pierwszy Venture Capital

1863 r. John D. Rockefeller wraz Mauricem Clarkiem powierzyli 4000 USD znajomemu, Samuelowi Andrews'owi,żeby wybudował i poprowadził rafinerię. Dzisiaj takich nieformalnych inwestorów określa się jako “angels”, czyli nieprofesjonalnych inwestorów finansujących start-upy.

W latach 30-tych kilka osób prywatnych, a w szczególności John Hay Whitney (1904-1982) oraz Laurence Rockefeller, zaczęło systematycznie inwestować w pionierskie przedsięwzięcia. W tym miejscu warto dodać, że termin Venture Capital został po raz pierwszy użyty w przededniu wojny, w 1939 na konwencie Amerykańskiego Stowarzyszenia Bankierów Inwestycyjnych przez jego prezydenta Jean Wittera.

W latach 70-tych wiele firm z San Francisco przeniosło się do Sand Hill Road aby stać się geograficzną i finansową częścią Krzemowej Doliny. Firma Kleiner Perkins Caufield & Byers, która pierwsza uczyniła ruch w tamtym kierunku, stała się przykładem nowego stylu prowadzenia inwestycji venture capital. Poprzez aktywne działanie, partnerzy firmy osobiście działali jak przedsiębiorcy. Jeżeli nikt nie przynosił im obiecujących projektów, oni sami tworzyli przedsięwzięcia takie jak np. Tandem Computers, obecnie oddział firmy Compaq Computer.

Venture Capital obecnie

W ciągu ostatnich 50 lat, niezliczona ilość amerykańskich, szybko rozwijających się firm, przeważnie związanych z nowoczesnymi technologiami, uzyskała finansowanie poprzez venture capital. Wśród nich znalazły się: Amazon.com, Apple Computer, Cisco Systems, Intel. Te i wiele innych firm wspartych przez venture capital przyczyniło się do powstania całkowicie nowych branż przemysłu takich jak biotechnologie, półprzewodniki, oprogramowanie baz danych, Internet, minikomputery, stacje robocze oraz łączność cyfrowa. W ten sposób venture capital stał się ważną częścią amerykańskiego narodowego systemu innowacji.

Czym jest Venture Capital?

Kapitał podwyższonego ryzyka (ang. venture capital) jest specyficzną formą finansowania rozwoju firm.

Ma charakter własnościowy i jest realizowany w przedsiębiorstwie poprzez objęcie emisji akcji lub udziałów. Oznacza to, że inwestor staje się współwłaścicielem spółki, której udziela wsparcia.

Zasadniczo, inwestorzy poprzez venture capital przeznaczają pieniądze na finansowanie przedsiębiorstw, znajdujących się we wczesnych fazach rozwoju.

Najczęściej są to firmy, które oferują duże nadzieje na zysk, ale jednocześnie są obarczone wysokim ryzykiem niepowodzenia inwestycji.

źródło: pfr.pl

Fundusze Venture Capital – jak to działa?

Venture Capital to firmy, które zajmują się inwestowaniem w przedsięwzięcia umożliwiające ponad przeciętne zyski oraz obarczone wysokim poziomem ryzyka. Fundusze te są niejako pośrednikiem między grupą prywatnych lub instytucjonalnych inwestorów, a firmami poszukującymi środków na dalszy rozwój.

Kapitałodawcami w Venture Capital mogą być:

Strategia

W zależności od obranej strategii fundusz może się specjalizować w finansowaniu firm:

  1. start-upów
  2. firm we wczesnej fazie rozwoju
  3. spółki znajujące się na etapie wzrostu

Fundusz może również wspierać przedsiębiorstwa z określonej branży bądź dywersyfikować swój portfel poprzez inwestowanie w firmy działające w różnych sektorach gospodarki.

Fundusze wysokiego ryzyka działają dwutorowo, z jednej strony przyciągać jak najwięcej kapitałodawców, z drugiej strony znaleźć przedsiębiorstwa pozwalające osiąnąć wysoką stopę zwrotu.

Źródło

Jakie firmy mogą ubiegać się o Venture Capital

O Venture Capital może ubiegać sie każda firma oraz start up. Szansę na VC mają wyłącznie spółki, które nie są notowane na giełdzie

Finansowanie od funduszy Venture Capital jest kierowane do firm, które mają wysokie prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu w swojej niszy rynkowej.

Inwestorzy VC głównie skupiają się na firmach generujących przychody oraz działających na rynku przynajmniej rok.

Branże z największym zainteresowaniem inwestorów VC

Na jakiej podstawie oceniane są firmy

Źródło: enterprisestartup.pl

Firmy które otrzymały najwieksze finansowanie w Polsce:

Ramp

220 mln PLN (Kryptowaluty)

Packhelp

190 mln PLN (Opakowania)

Infermedica

120 mln PLN (Medycyna z wykorzystaniem AI)

Psibufet

2 mln PLN (karma dla psów)

Źródło

Duże fundusze zza granicy:

Intel Capital

$30 mld (Joby Aero)

Accel

$82 mld (DJI, BlaBlaCar, Vinted)

Index Ventures

3.7 mld € (Dropbox, Roblox, Discord)

General Atlantic

$84,4mld (Kahoot)

Hillhouse Capital Group

$73.3 mld (Philips)

Insight Venture Partners

$97 mld (Twitter)

Źródło

Autorzy

Antoni Kozłowski

Adrian Domagała

Karol Gębski

Marcin Furmańczyk

Jacek Jarosz

Oskar Malarecki

Dziękujemy za uwagę!